HKZ certificaat


HKZ

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.
Het HKZ Certificaat geeft aan dat ons centrum voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.
Deze normen zijn gebaseerd op de internationaal erkende ISO 9001:2000-normen en aangevuld met branchespecifieke eisen.

 
Dit betekent dat ons centrum:
-goed georganiseerd is
-cliënten centraal stelt
-continu werkt aan optimalisering van het aanbod
-betrouwbare resultaten presenteert
-voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door verzekeringen, cliënten en de overheid worden gesteld  
 
Bij HKZ-certificering toetst KIWA of ons kwaliteitmanagementsysteem voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. De toetsing is gebonden aan strikte regels. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt. Wat betekent het HKZ Certificaat voor u? Ook u profiteert van de positieve effecten van het certificeringtraject. Heldere informatievoorziening, meer ruimte voor overleg en snellere oplossingen voor problemen zijn slechts enkele voorbeelden. De vakkundige zorg die geboden wordt door onze professionele medewerkers met oog voor uw behoeften en belangen staat steeds centraal.


Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.