Oedeem fysiotherapie

Lymfoedeem is een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het lichaamsweefsel. Dit is het gevolg van een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht.
Lymfoedeem ontstaat vaak geleidelijk en kan een chronisch karakter krijgen.
Lymfoedeem kan aangeboren zijn (primair lymfoedeem) of verworven als gevolg van een andere aandoening (secundair lymfoedeem). Bekende vormen van secundair lymfoedeem zijn het armlymfoedeem na een borstoperatie met okselklier- verwijdering of het beenlymfoedeem na bijvoorbeeld een gynaecologische operatie.
Patiënten die na een operatie radiotherapie en/of chemotherapie ondergaan, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van lymfoedeem.
De klachten die kunnen ontstaan bij lymfoedeem zijn: pijn, vermoeidheid, gespannen en zwaar gevoel, zwelling, beperkingen in bewegingen en beperkingen in dagelijks functioneren.


Genezing van lymfoedeem is door de behandelaar niet altijd mogelijk.
De behandeling is voornamelijk gericht op het terugdringen of het niet doen toenemen van oedeem.
Tevens is de beweging in de behandeling van groot belang: juist de bewegingsbeperkingen die vaak gepaard gaan met kracht- en functieverlies, kunnen door de Oedeemfysiotherapeut worden begeleid naar optimaal functioneel herstel. Doel is het normaal functioneren van de ledematen zo goed mogelijk te herstellen.

Oedeemfysiotherapie wordt in onze praktijk gegeven door Ria Verheggen en Suzanne Theeuwen
De oedeemfysiotherapeutische behandelmogelijkheden bestaan uit: lees verder


Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.