Oncologie fysiotherapie

Oncologiefysiotherapie richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten.
Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandelingen. Hierbij kan men onder andere denken aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, lymfoedeem, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies en vermoeidheid.
 
De oncologiefysiotherapeut heeft tijdens een speciale opleiding de benodigde kennis, vaardigheden en competenties verworven die nodig zijn bij de (soms complexe) problematiek van deze patiëntengroep. Om de oncologische patiënt zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is kennis van de onderliggende pathologie, de medische behandelingen en de gevolgen daarvan van belang. De oncologiefysiotherapeut is op de hoogte van de indicaties en contra-indicaties voor fysiotherapeutische interventies.
 
De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte:  
  • Tijdens de curatieve fase waarbij alles gericht is op het bestrijden van de kanker, het beperken van het verlies van functie·        
  • In de herstelfase gaat het om het herwinnen van de functies·        
  • In de palliatieve fase staat de kwaliteit van leven centraal waarbij zij kan helpen een zo actief mogelijk leven te leiden·        
  • In de terminale fase staat het comfort van de patiënt centraal. Helpen zoeken naar een comfortabele houding en ademhalingsoefeningen 

De oncologiefysiotherapeut heeft naast de taak bij het behandelen en begeleiden van  de oncologische patiënten ook een coachende en adviserende rol voor zijn collega fysiotherapeuten, de huisartsen en andere hulpverleners. Zo kan een patiënt, die elders onder behandeling is, met een gerichte vraagstelling voor een éénmalig consult naar de oncologiefysiotherapeut verwezen worden.
Ria Verheggen is onze oncologiefysiotherapeute.


Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.