Wat is een C.V.A.?

C.V.A. is in de medische wereld de afkorting voor cerebro - vasculair - accident.
Accident : het is een plotselinge gebeurtenis
Vasculair : het is een aandoening van de bloedvaten
Cerebro : het is een aandoening in de hersenen
In het gewone spraakgebruik wordt gesproken van "beroerte".

Bij het C.V.A. kunnen we twee soorten onderscheiden: een herseninfarkt en een hersenbloeding. Een herseninfarkt houdt in dat er een bloedvat verstopt is in (de buurt van ) de hersenen. Een hersenbloeding houdt in dat een bloedvat kapot is gegaan. In beide gevallen krijgen de hersenen te weinig bloed waardoor er een hersenbeschadiging ontstaat. Een beschadiging van de linker hersenhelft geeft meestal een verlamming aan de rechter kant en vaak ook stoornissen in het gebruiken van taal ( praten, schrijven). Deze mensen zijn na het C.V.A. vaker voorzichtig en afwachtend. Een beschadiging aan de rechter hersenhelft kan leiden tot een verlamming aan de linker kant van het lichaam en soms ook tot stoornissen in het waarnemen en in het oplossen van problemen. Dit kan leiden tot onveilig handelen.

Welke therapieën kunnen gegeven worden?
Er bestaan nog geen therapieën waarbij we rechtstreeks de beschadigde hersenen zelf kunnen beïnvloeden. Er bestaan enkele medicijnen die op een of andere manier invloed kunnen hebben op de hersenen; op de dikte stolbaarheid van het bloed, op depressie of op de spasticiteit om enkele voorbeelden te noemen. In feite kunnen de therapieën zich uitsluitend richten op de buitenkant. "Hersen-gymnastiek" bestaat uit het geven van prikkels (qua bewegen, denken, communiceren) en aan de reactie kunnen we zien of deze prikkels verbetering geven.

De therapieën kunnen zich richten op de stoornissen maar ook op de vaardigheden. De therapeut kan bijvoorbeeld de spierspanning verlagen (stoornis-therapie) maar hij kan ook bezig zijn met het vergroten van de loopafstand (vaardigheidstraining). Training van vaardigheden kan op den duur nog verbetering opleveren, omdat het voor de gehandicapte met C.V.A. vaak tijd kost om met de plotseling opgetreden veranderingen om te leren gaan. De patiënt moet de nieuwe "gebruiksaanwijzing" vinden; therapeuten kunnen hierbij helpen.Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.