Keurmerk fysiotherapie

Gefeliciteerd, u wordt behandeld door een Keurmerk fysiotherapeut!

Waarom is dit voor u van belang?
Het betekent dat u gegarandeerd de beste fysiotherapeutische zorg krijgt die er is.

Wat is het Keurmerk Fysiotherapie?
Het Keurmerk is een door zorgverzekeraars erkend register in de Fysiotherapie dat staat voor kwaliteit, transparantie en een hoge patiënttevredenheid.

Hoe wordt dat gegarandeerd?
Alleen praktijken die hoger dan een 8 scoren op patiënt tevredenheid kunnen zich aansluiten. Verder moet uw Keurmerk fysiotherapeut voortdurend werken aan zijn kwaliteit.
Dit doet hij of zij onder andere door:
√ in een team te overleggen over de beste aanpak van uw klachten,
√ gebruik te maken van de nieuwste inzichten en technieken,
√ samen met u als patiënt uw klacht aan te pakken,
√ zich continu te laten na- en bijscholen en
√ intensief samen te werken met andere zorgverleners zoals uw huisarts.

Is een Keurmerkpraktijk beter dan een niet Keurmerkpraktijk?
Bij een Keurmerkpraktijk bent u gegarandeerd van optimale kwaliteit!
Een Keurmerkpraktijk wordt voortdurend gemonitord, moet jaarlijks voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en uw fysiotherapeut moet kunnen aantonen wat hij of zij doet aan het in stand houden of verbeteren van zo goed mogelijke zorg. Pas dan mag een praktijk het Keurmerk voeren.
Het Keurmerk Fysiotherapie richt zich op de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen. Het geeft fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Het Keurmerk zorgt er daarmee voor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor zorgverzekeraars, patiënten en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten. Het Keurmerk borgt de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk.
Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt. Als deelnemer aan het Keurmerk zijn we gemotiveerd om te leren en verbeteren. Een Keurmerkfysiotherapeut neemt actief deel aan intervisie, coaching, scholing en dataverzameling.


Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.