FNS

FNS
FNS staat voor een Functionele Neurologische Stoornis.

Symptomen
Er zijn veel symptomen die zich kunnen voordoen, de meeste mensen met FNS hebben een combinatie daarvan. Zij kunnen bijvoorbeeld last hebben van verlammingen, loopstoornissen, verminderd gevoel in hun huid, schokkende bewegingen, op epilepsie lijkende aanvallen, gehoorverlies of minder goed kunnen zien. De meeste patiënten hebben in meer of mindere mate pijn.

Op www.neurosymptoms.org is een volledig overzicht te zien van alle symptomen die kunnen horen bij FNS.

Diagnose
De diagnose FNS wordt gesteld door een neuroloog. De diagnose wordt gesteld op grond van symptomen die de diagnose steunen en niet alleen op grond van de afwezigheid van een neurologische aandoening die de symptomen verklaart.

In het verleden hebben veel misverstanden bestaan over FNS. Mensen met FNS werden niet geloofd, of de aandoening werd als psychisch gezien. Hierdoor kregen patiënten een onterecht stigma, of artsen stelden geen diagnose uit angst de patiënt te beledigen. Mede door onderzoek met MRI ontstaat er inmiddels steeds meer duidelijkheid waar er in de hersenen iets misgaat. Helaas zijn nog niet alle behandelaars voldoende getraind om de symptomen te herkennen, dan wel de juiste diagnose over te brengen en zijn onvoldoende op de hoogte van de laatste stand van onderzoek, zowel wat betreft de diagnose als behandeling.
Gelukkig zijn er steeds meer neurologen, huisartsen en therapeuten die FNS op de juiste manier behandelen.

Nicole de Beer-Verbunt is een van de weinige FNS-therapeuten in LimburgProudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.