Triggerpoint therapie

Myogelosen/Triggerpoints
Een triggerpunt is een zeer drukgevoelig gebied in een spier met een doorsnede van ca 0,5 - 1 cm, dat bij palpatie zeer drukgevoelig is. Hierbij heeft zich tevens een actieve irritatiezone gevormd, dat bij palpatie een lokale of uitstralende pijn (referred pain) geeft en veelal een afweerreactie teweeg brengt. Al bij een geringe beweging ontstaat er een lokale pijn. Wat echter door de patiënt als wezenlijk storend ondervonden wordt, is een uitstralende pijn in het referentie gebied (spieren). Triggerpunten worden meestal gevonden in spieren die verkort zijn of spieren die verzwakt zijn.
Een triggerpunt kan pijn in één of meerdere spieren in een referentiegebied teweegbrengen.
 
Opmerkelijk bij de ontwikkeling van triggerpunten is dat deze zich niet altijd ontwikkelen in de zone waar de pijn wordt beschreven. Meestal is het oorzakelijke pijnpunt te vinden in een spier op afstand van de klacht.
Zo kan pijn aan de elleboog veroorzaakt worden door een triggerpunt in de grote borstspier, door een overbelasting, of door de ontwikkeling van een triggerpunt in een spier op het schouderblad. Zo kunnen we een verklaring vinden in het feit dat sommige vermeende tennisellebogen niet reageren op lokale therapie aan de elleboog of op infiltraties op de pijnlijke plaats.
De oorzaak van de pijn moet gezocht worden op een andere plaats. Daarom is een navragen naar de activiteiten van de patiënt van groot belang, alsook of de persoon in kwestie vroeger nooit eens zwaar is gevallen of een lokaal trauma heeft meegemaakt. Dit zijn elementen die het normale spierevenwicht kunnen verstoren. Daarbij kunnen ook gerekend worden, een beenlengteverschil, scoliose, gewrichtsaandoeningen, enz...

Wanneer er geen specifieke aandoening is die de oorzaak kan zijn voor de pijn, of er reeds van alles werd geprobeerd om de pijn te behandelen zonder resultaat is dit een goede uitgangsbasis om te controleren of niet een of meerdere spieren de oorzaak zijn van de pijn. Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandelingstechnieken.

De belangrijkste behandelingstechnieken zijn: lees verder


Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.